Prosjektbeskrivelse

Hvert år trenger vi nye ideer til teaterstykker og manus som kan bli satt opp på Teaterscenen vår. Det kan være alt fra Shakespeare og Ibsen til performance og deviced theatre. Har du et stykke eller en idé som du sette opp hos oss? Ja, da kan du sende inn en prosjektbeskrivelse. Vi gleder oss, og er nysgjerrige på å høre alle nye forslag.

Innsending av prosjektbeskrivelsen har ingen fastsatt frist, men vi planlegger et semester og forestillinger god tid i forveien så det er greit å være tidlig ute.

OBS! Denne malen er ingen fasit på hvordan en prosjektbeskrivelse tilsendt Teater Neuf skal se ut, kun et hjelpemiddel dere kan velge å benytte eller ikke. Målet med prosjektbeskrivelsen bør være å gi leseren et bilde av forestillingen, noe dere må gjøre slik det passer dere.


Dette ønsker vi å vite mer om:

I N I T I A T I V T A K E R (E)
Kort om hva slags bakgrunn har du/dere?

F O R E S T I L L I N G E N
Hva handler det om?
Hvilken form/sjanger vil det være?
Hvilken målgruppe ønskes det å være for?
Hva slags arbeidsmetode blir benyttet?
Hvilket forhold ønskes å ha til publikum?
Tekstbasert? Improvisert?
Hvilke sceniske virkemidler/uttrykksmidler blir brukt? Scenografi/kostymer? Stilmessig uttrykk?

F O R E S T I L L I N G E N S R A M M E R
Hvor mange skuespillere trengs? Hvor mange gutte- og jenteroller?
Hvor mange teknikere, scenograf, kostymedesignere trengs?
Når i løpet av året kan det settes opp (evt. når passer det IKKE)?
Hvor mange forestillinger ønskes (4-5 er vanlig)?

B U D S J E T T
Et foreløpig budsjett må legges frem (du kan forvente et budsjett på 10 – 15 000 kr).


Vi i Teater Neuf har vårt eget skuespillerensemble og produksjonsapparat, og vil derfor bruke disse til våre produksjoner.

Prosjektbeskrivelsen sendes til: teaterneuf@studentersamfundet.no

Lykke til!

2 kommentarer om “Prosjektbeskrivelse

    1. Hei,
      Hvis du har et manus klart kan du sende oss en prosjektbeskrivelse som følger malen vi har lagt ut her på siden 🙂 Beskrivelsen trenger å svare på spørsmålene vi har satt opp, slik at vi kan vurdere om det noe vi greier å gjennomføre.

Det er stengt for kommentarer.