Frivillighet

Teater Neuf er en organisasjon som er underlagt Det Norske Studentersamfund (DNS), et stort kompleks av mindre foreninger som driver med hver sine ting. Utenom teatret har Studentersamfundet blant annet filmgruppa Cinema Neuf, Konsertforeningen Betong, den politiske/kulturelle
plattformen Kulturutvalget, og en egen ølbrygger-forening!

Fra tid til annen organiserer også Studentersamfundet større arrangementer som bruker hele Chateau Neuf, f. eks. Oktoberfest eller større forestillinger som settes opp i Storsalen. Når det forekommer ting av en slik skala trenger Samfundet som regel litt hjelp fra sine medlemmer til å stå i døra, billettsalget, baren eller garderoben. Siden foreningene får bruke sine respektive lokaler gratis, er vi også forpliktet til å stille med et visst antall frivillige til slike arrangementer. Dugnadsånd er et flott stikkord for foreningsaktive! 🙂

Det koster ingenting å være medlem av Teater Neuf, men du må være medlem av DNS, hvilket ikke koster mer enn 100,- i året. Det som er flott med dette medlemsskapet er at du får gode rabatter på mat, drikke og diverse arrangementer som holdes av de ulike foreningene.