Teater Neuf er en forening under Det Norske Studentersamfund. Vi disponerer en black-box scene på Chateau Neuf, der vi hvert semester setter opp flere forestillinger. Noen ganger setter vi også opp forestillinger i Storsalen, som har 1000 plasser!

Teater Neuf har en historie som strekker seg tilbake helt til 1834, og blant annet selveste Henrik Ibsen har vært medlem. Vi vil tilby både utfordrende og lærerike teateraktiviteter, samt et lavterskel fritidstilbud.

Siste nytt

Teater Neuf International logo
Teater Neuf International

Our sister organisation Teater Neuf International is perfect for English-speaking students who wish to get involved in theatre productions. Check out their web site here, or follow them on Facebook and Instagram for more information!