Stikkordarkiv: teater neuf

Teater Neuf søker nye styremedlemmer!

Verv til utlysning:

-Teatersjef-
Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016
Stillingsbeskrivelse:
Leder for Teater Neuf. Er både kunstnerisk- og administrativt ansvarlig for foreninga. Fungerer som Teatrets ansikt utad, og styrets ansikt innad på DNS.

-Nestleder-
Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016
Stillingsbeskrivelse:
Teatersjefens høyre hånd, bistår vedkommende med foreningas daglige drift. Fungerer òg som leders stedsfortreder.

-Økonomiansvarlig-
Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016
Stillingsbeskrivelse:
Økonomiansvarlig sørger for å forvalte Teater Neufs økonomi på en forsvarlig måte. Setter opp budsjett og fører regnskap for foreninga i sin helhet. Bistår/fører kontroll over hver enkelt produksjon.

-Arrangementsansvarlig-
Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016
Stillingsbeskrivelse:
Har ansvar for medlemmenes faglige utvikling. Arrangerer workshops og har ansvar for «På scenekanten/Baksnakk», o.l.

-Internansvarlig-
Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016
Stillingsbeskrivelse:
Fungerer som bindeledd mellom styret og Teaterets medlemmer. Internansvarlig holder oversikt over medlemsmassen, arrangerer allmøter og sosiale sammenkomster.

Samtlige verv velges på generalforsamling i Teater Neuf i slutten av mai 2015. Interesse for vervene må meldes til valgkomiteen seinest fredag 8. mai.
Vi tar også gladelig i mot spørsmål om (eller anbefalninger til) vervene.

Valgkomiteen kan nås på:

tor@studentersamfundet.no,
fanny.brandvol@studentersamfundet.no,
og desiree.vaksdal@studentersamfundet.no

Teater Neuf er forsidesak på Det Norske Studentersamfund!

Bilder, generalprøver og Skribentersamfundet

Søker skuespillere og kostymedesigner til «Havet»

Vi befinner oss i en liten monokultur ved kysten et eller annet sted. Et krigsskip forliser, og en soldat vender ikke hjem i live. Oljen holder på å ta slutt. Det ser ut til at også alt vann er borte. Menneskenes kulturelle identitet holder på å svinne hen, og de tyr til uvante midler for å gjenopprette balansen. Hvor skal de lete? Og hvor lenge kan et menneske overleve uten vann?

Produksjonen «Havet» av Edward Bond søker kostymedesigner og skuespillere.
Hvis teksten over vekker interesse, så kom på audtion da vel!
Vi søker både gutter og jenter.

Premieredato er 6. mai, og dato for audition er 25. og 27. januar. På audition skal du framføre en monolg. Du kan enten forberede en tekst selv, eller så kan vi sende deg en tekst fra manus.

Vi håper på å se så mange som mulig!

Send mail for påmelding og/eller mer informasjon.