Kjekt å vite

Her får du litt info om hva som er greit å vite som medlem av Teater Neuf.

 

Frivillighet

Vi er en organisasjon som er underlagt Det Norske Studentersamfund (DNS), et stort kompleks av mindre foreninger som driver med hver sine ting. Utenom teatret har Studentersamfundet blant annet filmgruppa Cinema Neuf, Konsertforeningen Betong, den politiske/kulturelle
plattformen Kulturutvalget, og en egen ølbrygger-forening!

Fra tid til annen organiserer også Studentersamfundet større arrangementer som bruker hele Chateau Neuf, f. eks. Oktoberfest eller større forestillinger som settes opp i Storsalen. Når det forekommer ting av en slik skala trenger Samfundet som regel litt hjelp fra sine medlemmer til å stå i døra, billettsalget, baren eller garderoben. Siden foreningene får bruke sine respektive
lokaler gratis, er vi også forpliktet til å stille med et visst antall frivillige til slike arrangementer. Dugnadsånd er et flott stikkord for foreningsaktive! 🙂

Det koster ingenting å være medlem av Teater Neuf, men du må være medlem av DNS, hvilket ikke koster mer enn 100,- i året. Det som er flott med dette medlemsskapet er at du får gode rabatter på mat, drikke og diverse arrangementer som holdes av de ulike foreningene.

 

Hyttetur

De siste årene har vi pleid å starte skoleåret med en skikkelig hyttetur! Høsten 2018 skal vi prøve å legge hytteturen til litt senere i semesteret. Det blir mat og drikke, spill og hygge, og dessuten en dag som vies til innledende workshops for både skuespillere og produksjonsgruppe.

Stikkord for skuespillerne er teaterleker og lavterskel impro.

Stikkord for produksjonsgruppa er f. eks. masker, dukketeater og bygging.

Ellers bruker vi hytteturen til det vi måtte ønske. Ta med uteleker, gitar, bærplukker eller bare ditt gode humør! 😀